Accounting Roadmap

accounting roadmap bluefield finance

Wilt u precies weten welke stappen nodig zijn voor de perfecte afstemming van registratie, interpretatie en voorspelbaar maken van de toekomst? Volg dan de accounting roadmap.

 

Accounting Roadmap

 

De juiste informatievoorziening binnen een organisatie is van groot belang. Het voeren van een administratie is niet alleen noodzakelijk, maar staat ook aan de basis van de kwaliteit, snelheid en volledigheid van nagenoeg alle financiële rapportages. Speciaal voor start- en scale-ups is de accounting roadmap ontwikkeld. Dit is een bewezen stappenplan om toegevoegde waarde te creëren vanuit de financiële en administratieve processen.

 

Focus op het leveren van toegevoegde waarde aan de hele onderneming

Uitgangspunt van Bluefield Finance is dat alle ondersteunende processen in een organisatie gericht moeten zijn op het optimaal ondersteunen van het primaire proces. Dit wordt bereikt door de financiële processen optimaal in te richten en zorg te dragen voor een uitstekend samenspel van interpretatie, communicatie en interactie met de business.

 

Samenvatting: Welke stappen zijn nodig voor de perfecte afstemming?

1. Opstellen businessplan

In het businessplan worden de inspiratie en visie voor het starten van een bedrijf concreet gedefinieerd. De sturing van een bedrijf wordt verkregen door het vaststellen van (middel)langetermijndoelstellingen op strategisch niveau. Essentieel bij het businessplan is het bepalen van de risicobereidheid en het kapitaalbeleid van de onderneming met daarbij de eventuele extra investeringen die het bedrijf nodig kan hebben...

2. Bepalen kernprocessen

Met het definiëren van de kernactiviteit wordt er concreet vastgesteld waar het bedrijf zich in de markt primair op focust. Vaak is hier het streven om een sterke positie in de primaire processen te realiseren omdat dit in eerste instantie de drijfveer voor het oprichten van het bedrijf is geweest...

3. Vastleggen processen

Dit is de fase waarin de businessprocessen worden vastgelegd. Hiermee kan gekeken worden welke processen nodig zijn, dan wel gewijzigd of geëlimineerd kunnen worden. Allereerst is het zinvol om de processen duidelijk te beschrijven...

4. Vaststellen informatiebehoefte

De inrichting van informatievoorziening is van cruciaal belang voor het sturen op bedrijfsresultaat. De informatie dient tijdig, juist en volledig te zijn en twee kanten op te gaan... 

5. Vaststellen ondersteunende processen

Dit zijn de activiteiten die het primaire proces (dienen te) ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn Financial-, HRM-, IT-, Facility-, Communication-, Purchase- en Sales Services... 

6. Opzetten financieel systeem

Met een accountingsystem worden economische gebeurtenissen systematisch en chronologisch bijgehouden. Het systeem wordt gebruikt voor...

7. Implementeren planning & control cyclus 

Een goed functionerende planning & control cyclus is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Door het meetbaar en voorspelbaar maken van toekomstige resultaten wordt...

8. Optimaliseren en standaardiseren processen

In deze fase worden de bestaande processen geëvalueerd op effectiviteit. Het kritisch bekijken van deze processen biedt namelijk kansen om tijd en kosten te besparen... 

9. Implementeren accounting manual

Om te zorgen dat de boekhouding, controlling, corporate governance en wet- en regelgeving volledig op elkaar zijn afgestemd is het noodzakelijk om definities te uniformeren. In het accounting manual..

10. Implementeren control framework

Met het implementeren van het control framework wordt de kwaliteit van financial reporting van het bedrijf verbeterd...  

11. Optimaliseren planning & control cyclus

Door het optimaliseren van de planning & control cyclus vinden er continue verbeteringen plaats in de bedrijfsprocessen. Er ontstaat een verbeterde samenhang tussen strategie, tactiek en uitvoering... 

 

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Het probleem oplossend vermogen van onze organisatie, ondersteund door een uitgebreid netwerk van professionals, stelt ons in staat om de beste kwaliteit te garanderen. De door Bluefield Finance ontwikkelde producten bieden ondersteuning aan de operationele financiële processen en creëren toegevoegde waarde binnen uw organisatie. Of het nu gaat om projectmanagement, implementatie vraagstukken, audit begeleidingen of tijdelijke ondersteuning; Bluefield Finance ondersteunt u graag op basis van op maat gemaakte dienstverlening.

 

Maak een afspraak voor de volledige accounting roadmap. We komen graag langs om dit persoonlijk en geheel vrijblijvend toe te lichten.


WAT WE DOEN

bluefield finance downloads
bluefield finance vraag het onze consultant
bluefield finance over ons