Checklist Werkkapitaal 2017

CHECKLIST WERKKAPITAAL 2017

Benieuwd naar de mogelijkheden om werkkapitaal te optimaliseren? Op zoek naar de juiste balans tussen de reductie van werkkapitaal en het verbeteren van de cashflow? Is uw werkkapitaal aan de hoge kant en zit uw cash vast in zaken als debiteuren en voorraden? Om u dit jaar op weg te helpen hebben we een checklist gemaakt voor het optimaliseren van het werkkapitaal.

CHECKLIST WERKKAPITAAL 2017

  

Geef werkkapitaal meer prioriteit

Maak een KPI van werkkapitaal (bijv. gericht op cashflow en/of vrijgespeeld kapitaal).

      

Zorg voor de juiste stuurinformatie

Informatie om toe te voegen aan de rapportage cyclus:

Specificatie van voorraad en omloopsnelheid voorraad (DIO), overzicht openstaande facturen en omloopsnelheid verkopen (DSO), overzicht nog te betalen facturen inclusief betaalcondities en omloopsnelheid betalingen (DSO). Lees ook het artikel over werkkapitaal cyclus & cash conversie cyclus.

   

Maak de kosten van werkkapitaal inzichtelijk

Werkkapitaal is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende afdelingen, maar dit wordt vaak niet zo gevoeld. Door het kostenplaatje inzichtelijk te maken gaat dit meer leven binnen de organisatie en wordt werkkapitaal meetbaar.

 

Onderschat relatiemanagers niet 

Relatiemanagers hebben ook een belangrijke rol in werkkapitaal. Door relatiemanagers te informeren over de gevolgen van betaalafspraken kan er worden gestuurd op een lage(re) DSO. Daarnaast zou de relatiemanager, in samenwerking met Finance, een inschatting kunnen maken van het betaalgedrag van een klant, waardoor er bijv. extra gestuurd kan worden op debiteurenbeheer. 

 

Rondetafel werkkapitaal 23 maart 2017 Bluefield Finance

Besteed aandacht aan leveranciers 

Leveranciers te laat betalen is een manier om een langere betaaltermijn te krijgen, maar dit wordt veelal niet in dank afgenomen en kan een relatie met een leverancier voorgoed ondermijnen. Ga met de leveranciers om de tafel om de beste betaaltermijn af te spreken voor beide partijen. Kijk daarbij ook naar de mogelijkheden om versneld te betalen, waarbij er kortingen kunnen worden bedongen. In alle gevallen is communicatie van groot belang. 


Wat we doen