De bedrijven in de kopgroep zijn veelal innovatieve bedrijven met een visie

DE BEDRIJVEN IN DE KOPGROEP ZIJN VEELAL INNOVATIEVE BEDRIJVEN MET EEN VISIE bluefield finance

Op welke positie zit uw bedrijf in het peloton? Elke organisatie streeft ernaar om in de kopgroep te zitten. Om mee te kunnen komen in de kopgroep moet een organisatie net als een team in optimale conditie zijn. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de manager die als coach helpt de doelen te verwezenlijken. De manager is continu bezig met het optimaliseren van het team en de individuele topsporter.

 

Uit onderzoek* van ING blijkt dat de bedrijven die zich in de kopgroep (6%) bevinden de bedrijven zijn die vooruitkijken en voortdurend met de markt mee bewegen. ‘Voor een organisatie is het dus van groot belang te beschikken over de juiste stuurinformatie om prominent aanwezig te zijn in de kopgroep.’

 

In de praktijk blijkt dat het voor bedrijven een uitdaging is om de planning & control cyclus te professionaliseren en te optimaliseren. Waardoor het vrijwel onmogelijk is om snel in te haken op markttrends, kosten te besparen, kapitaal rendabeler in te zetten, kwaliteitsproblemen op te sporen en laat staan de koppositie te veroveren in de markt.

 

Creëer visie, stimuleer ambitie en realiseer ideeën

Stuurinformatie is niet alleen maar een grote verzameling cijfers over het reilen en zeilen van de organisatie. Door het optimaliseren van managementinformatie ontstaat een helder beeld van waar de organisatie staat en hoe het management eventueel kan bijsturen om de gestelde doelen te behalen. Om exact te weten waar u in het peloton zit hebben we de Quickscan ontwikkeld. Met deze Quickscan beschikt u in korte tijd over de juiste informatie plus bijhorend advies om in de kopgroep te komen of beter nog hieruit te demarreren. Het succes van deze analyse is reeds bewezen bij meerdere gerenommeerde bedrijven. Om een beeld te krijgen van onze referenties verwijs ik u graag naar de wall of fame.

 

Wilt u meer informatie over de quick-scan? Of wilt een vrijblijvend gesprek ga dan naar contact.

*onderzoek ING: 'MKB 2025:Naar een sterker MKB'


Wat we doen

bluefield finance downloads
bluefield finance vraag het onze consultant
bluefield finance over ons