de vijf prietpraatjes over stuurinformatie

DE VIJF PRIETPRAATJES OVER STUURINFORMATIE bluefield finance

‘We groeien dus lekker boeien.’

We maken iedere maand meer groei door. We sturen op onze kracht en dat is verkopen. De rest boeit niet zoveel en kost alleen maar geld.

Risico: Door het ontbreken van inzicht in de ontwikkelingen van de organisatie zal de financiële functie niet in staat zijn om tijdig te kunnen reageren op nieuwe risico’s & kansen voor de business.

 

‘Het is alleen nog een kwestie van het implementeren van een BI-tool.’

Momenteel zijn we aan het oriënteren welke tool wij gaan implementeren en dan komt het wel goed. We gaan vervolgens kijken waar wij op gaan sturen en hoe dit het beste werkt voor de organisatie.

Risico: Een BI-tool is slechts een middel waarmee de beschikbare data wordt geanalyseerd, om het vervolgens te vertalen en te visualiseren in dashboards en rapportages t.b.v. het management. Het is echter geen garantie dat de onderliggende data juist is vastgelegd. Indien de primaire registratie van de brondata niet op orde is, kunnen beslissingen worden genomen op basis van verkeerde informatie.

 

‘We maken winst, dus we hoeven niet op onze cash flow te letten.’

In onze business draait het om P&L en dan met name om profit. Lijkt mij een vrij eenvoudig rekensommetje; wanneer er meer geld binnenkomt dan eruit gaat.

Risico: Impact en risico’s van ongewenste werkkapitaalmutaties worden buiten beschouwing gelaten, hetgeen grote liquiditeitsrisico’s met zich meebrengt. Onvoldoende sturing op cash flow en werkkapitaal zorgt voor liquiditeitsproblemen ondanks positieve resultaten.

DE VIJF PRIETPRAATJES OVER STUURINFORMATIE bluefield finance

 

'Wij hebben een Excel bestand dat rondgaat waarin iedereen zijn cijfers prikt.’ 

Vervolgens maakt de financiële man een mooie grafiek. Die ene persoon is echt enorm handig met dit soort tools.

Risico: De foutgevoeligheid is een risico, omdat er een groot deel handmatig werk aan te pas komt. Tevens maken nieuwe oplossingen het mogelijk om diepgaande en complexe analyses te maken. Door gebruik te maken van dit soort softwaretoepassingen kan de financiële functie zich veel beter focussen op waardetoevoegende activiteiten.

 

‘We sturen wel degelijk, want we hebben een budget.’ 

Jaarlijks stellen we een budget op en zetten daar onze performance tegen af. Voor de rest leidt de waan van de dag. In onze business gaat het zo snel van hak op de tak, daar moet je gevoel voor hebben.

Risico: Ondernemingen stellen vaak eenmaal per jaar een budget op en zetten daar hun daadwerkelijke performance tegen af. Ze houden onvoldoende rekening met de dynamiek in hun markt en de middellange termijn ontwikkelingen, met als gevolg dat de korte termijn sturing lastig wordt. Implementatie van een rolling forecast, waarbij altijd 12 maanden vooruit wordt gekeken, dwingt een organisatie om meer met de toekomstige ontwikkelingen bezig te zijn en de organisatie hierop voor te bereiden en mee te laten bewegen.

Onze organisatie

Bluefield Finance is een high end financiële dienstverlener die zich heeft gespecialiseerd in het optimaliseren van de financiële processen en informatievoorziening. Door een unieke combinatie van op maat gemaakte dienstverlening, flexibiliteit en gegarandeerde kwaliteit bieden wij toegevoegde waarde aan elke financiële afdeling. Of het nu gaat om tijdelijke- of structurele ondersteuning, wij assisteren u graag. 

 

Ga naar downloads voor het gehele overzicht van onze activiteiten, werkzaamheden en producten. 

 

Ga verder naar het overzicht Actueel.


Wat we doen

bluefield finance downloads
bluefield finance vraag het onze consultant
bluefield finance over ons