High Performance Organization HPO

Een high performance organization (HPO) opbouwen? Hoe om te gaan met finance & control?

In een complexe en snel veranderende wereld groeit de behoefte aan accurate, betrouwbare en tijdige rapportages. Externe stakeholders verwachten van de organisatie meer transparantie en willen betrouwbare informatie in een zo kort mogelijk tijdsbestek. Intern bestaat veelal de wens om tegen zo laag mogelijke kosten accurate informatie te verkrijgen om vervolgens weloverwogen en gegronde keuzes te maken. Kortom, de moderne financial zit in een wereld van extremen vergelijkbaar met een acrobaat balancerend op een dun draadje, jonglerend en fietsend op een éénwieler.

 

Welke rol kan finance & control innemen om de organisatie te ondersteunen met als doel de organisatie te tillen naar het niveau van een High Performance Organisation?

 

High Performance Organisaties (HPO's) zijn ondernemingen die op meerdere, zo niet alle, vlakken uitstekend presteren. Kenmerkend zijn het behalen van grote successen, voorop lopen in ontwikkelingen en beschikken over de beste resources. Een HPO is een organisatie die zichzelf opnieuw blijft uitvinden.

 

In de transformatie naar een HPO is voor de finance afdeling een ondersteunende rol weggelegd als Business Partner. Hieronder een overzicht van verschillende stadia die de finance organisatie doorloopt alvorens uit te groeien tot een Business Partner. 

Breng de finance organisatie van ad-hoc naar business partner

Ad-hoc

 • Alleen reactief
 • Te druk bezig met het opleveren van cijfers (zonder het in context te plaatsen)
 • Ouderwets telraam boekhouden (inefficiënt)
 • Bureaucratisch
 • Vraagt zichzelf niet of te weinig af ‘waarom'
 • De focus ligt op het maken van rapporten en niet op de strategie (kortzichtig)
 • Handmatige (financiële) processen

Manage

 • Voornamelijk reactief
 • Levert analytische resultaten in de vorm van rapportages
 • Levert input voor strategische beslissingen echter is dit niet frequent
 • Voornamelijk internal controls
 • Gedeeltelijk gestandaardiseerde processen (minder handmatige werkzaamheden)
 • Op de hoogte en betrokkenen bij strategie

Business Partner

 • Proactief
 • Analytisch zeer vaardig
 • Biedt toevoegde waarde om de strategische visie te realiseren
 • Planning & control cyclus is onderdeel van de strategie
 • Processen zijn gestandaardiseerd en geautomatiseerd
 • Stelt de vraag waarom en gaat hiermee aan de slag
 • Sterke interne control infrastructuur
 • Technology up-to-date
 • Heeft significante rol in strategische besluitvorming

Waar besteedt u de meeste aandacht aan?

High Performance Organization ad hoc manage business partner

Een aantal praktische tips

 • Zorg dat u de business door en door kent
 • Durf vragen te stellen en door te vragen
 • Anticipeer op de behoefte van uw organisatie
 • Ondersteun bij het realiseren van veranderingen
 • Creëer een dialoog op strategisch niveau
 • Wees u bewust van alle stakeholders
 • Verplicht tot standaardisatie
 • Streef naar data-driven besluitvorming

Is uw finance & control een volwaardig business partner? Maak het self-assessment!

Om u te ondersteunen hebben wij een ‘Do it yourself Quickscan’ ontwikkeld. Met deze quickscan maakt u inzichtelijk of de basis op orde is van uw finance & control organisatie. Waar liggen de risico’s en waar liggen de kansen? In het onderzoek komen vier kernpijlers aan bod met daaronder vier vragen die u kunt beoordelen van één (onvoldoende) tot vijf (uitstekend). Na het insturen van de testresultaten ontvangt u een one-page rapportage met bijbehorende tips.

quickscan

Wilt u met de organisatie uitblinken op het gebied van finance & control? Maak dan gerust een afspraak met één van onze consultants. We delen graag onze expertise onder genot van een bakje koffie.


Wat we doen