Interview: Mark van Kats Business Controller

Interview: Mark van Kats Business Controller bluefield finance

De moderne business controller 

Op nummer drie van financiële trends in het jaar 2015: investeer in een business controller. Wat is een business controller? Welke kwaliteiten worden verwacht van een hedendaagse controller? Is het een sparringpartner van de directie? Het geweten van de organisatie? Lees het artikel over Mark van Kats business controller van Bluefield Finance bij de organisatie Warner Music.

 

Wie is Mark van Kats?

Ik ben 36 jaar en ben nu zeven jaar werkzaam bij Bluefield Finance. Ik woon samen met mijn vrouw en twee zoontjes in Vleuten. Na mijn opleiding HOFAM ben ik begonnen als controller bij BAM en Brinks. Via deze weg ben ik terecht gekomen bij Bluefield Finance.

Tijdens mijn carrière binnen Bluefield Finance heb ik een breed scala aan opdrachten tot een goed einde gebracht, hierdoor is er voor mij een helder beeld ontstaan van de uitdagingen waar bedrijven mee hebben te maken. De meest recente opdrachten richten zich voornamelijk op het herinrichten van de financiële afdelingen en bijbehorende processen.

 

Wat zijn je huidige werkzaamheden bij Warner Music?

Na het uitvoeren van onze Quick-Scan is gebleken dat de financiële afdeling van Warner Music meer kan doen om het primaire proces te ondersteunen. Besloten is om, mede op ons advies, de functie van business controller in te voeren. Op deze manier is er een betere link tussen de business en de afdeling finance. Er wordt momenteel gezocht naar een vaste aanstelling voor business controller, tot die tijd vervul ik deze rol op interim basis. Doordat het hier een nieuwe functie betreft moet deze volledig worden opgezet. Verder analyseer ik vanuit mijn rol de huidige stand van zaken/informatie behoefte en maak ik op basis hiervan projecties naar de toekomst. Samen met de business komen we dan tot een gefundeerde forecast.

Wat zijn de uitdagingen bij Warner Music? 

Door de explosieve groei van de digitale muziekdiensten is ook het consumentengedrag veranderd. Waar voorheen cd's als volledige albums gekocht werden, ziet men dat het downloaden en streamen vooral gericht is op de single markt. Deze trend, in samenhang met de totale afnamen van de fysieke markt, zorgt ervoor dat Warner Music haar strategie moet aanpassen. 

 

Ook is met de komst van digitale muziekdiensten het datavolume enorm toegenomen. Het beheersbaar houden van deze data, om zo de juiste analyses te kunnen maken, vormt op dit moment een uitdaging binnen Warner Music. De oplossing is gevonden in een nauwere samenwerking tussen business control en IT. Op dit moment worden de eerste rapportages getest en bij een positieve uitslag worden deze geïmplementeerd. 

Wat wordt verwacht van een hedendaagse business controller?

Een moderne business controller denkt mee over de gehele breedte van de organisatie waarin beslissingen worden genomen op de korte termijn binnen een lange termijn visie. De business controller combineert financiële informatie om de business beter stuur- en voorspelbaar te maken.

Kijkend naar vragen als: waar liggen geld en kansen? Wat is de huidige positie? Hoe meten we de voortgang? Door het doen van een GAP-analyse waarin rekening wordt gehouden met de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie ontstaat een helder beeld voor het behalen van het gewenste niveau.

 

Er wordt tegenwoordig ook veel verwacht van het empathisch vermogen en de sociale vaardigheden van een business controller. Hoe ervaar jij dit? 

In tijden van overvloed was het vak van controller een minder kritische bedrijfsfunctie. Doordat tijden zijn veranderd zijn managers het belang gaan inzien van financiële sturing, waarin een controller fungeert als anker en kompas. Wel is het van groot belang om niet door te slaan in een over kritische boekhouder, maar om mee te gaan in de ondernemerslust en open te staan voor innovatie.

Hoe kun je als controller stevig in je schoenen blijven staan en niet met de waan van de dag meegaan?

Dat is een kwestie van balans zoeken tussen de eerder genoemde ‘kritische boekhouder’ en het meedenken met de organisatie. Er zit een verschil tussen meelopen met de organisatie en het bij voorbaat afschieten van ideeën. Door je op het snijvlak van business en finance te bevinden heb je als business controller genoeg kennis van de business om te weten dat vooruitgang gepaard gaan met investeringen en dat dit op korte termijn tot uitgaven leidt. Deze investeringen dienen zich op termijn terug te gaan verdienen. Binnen Warner Music wordt veel geïnvesteerd om mee te kunnen met de digitalisering van de muziekmarkt.

 


De markt vraagt steeds meer maatwerk. Hoe zie jij dat?

We leven niet meer in een micro-omgeving, bedrijven acteren in een speelveld waar meerdere partijen toegang hebben. Trends en ontwikkelingen volgen zich snel op wat vraagt om een flexibele organisatie en ruimte in de missie. 

 

De business controller neemt de huidige situatie als uitgangspunt en maakt samen met het management plannen hoe de toekomstige markten eruit gaan zien en wat nodig is om het bedrijf hiervoor klaar stomen. Zoals gezegd is de entertainment business aan het veranderen in een digitale markt. Om als bedrijf hier op in te spelen is het van belang dat de huidige marktcijfers en trends op de juiste wijze geïnterpreteerd worden. Deze interpretaties vormen de basis voor het toekomstplaatje van de markt en dus de organisatie.

Wat zijn de toekomstige uitdagingen voor organisaties?

Een toenemende digitalisering zorgt voor zogenaamde ‘Big data’. De beschikbare data voor bedrijven is niet alleen groeiende, maar wordt ook complexer. Dit vraagt om een nauwere samenwerking tussen finance en IT en in sommige gevallen is een samensmelting onvermijdelijk om de data behapbaar te houden voor analyses.

 

Landsgrenzen vervagen en de markten waarin organisaties opereren worden ook steeds groter. Door het toenemen van digitalisering hebben organisaties niet alleen meer te maken met lokale afnemers en concurrenten, maar er dient ook rekening gehouden te worden met buitenlandse facturen. Dit biedt echter ook weer kansen voor bedrijven welke het risico aandurven hun werkgebied uit te breiden.Wat we doen

bluefield finance downloads
bluefield finance vraag het onze consultant
bluefield finance over ons