Introductie Managing partner frans de ruiter

INTRODUCTIE MANAGING PARTNER frans de ruiter bluefield finance

Personalia

Ik ben Frans de Ruiter. Ik ben 45 jaar, gehuwd, heb drie kinderen en woon in Utrecht. Vanaf het moment dat ik afstudeerde heb ik veel ervaring opgedaan in het veranderen en optimaliseren van administratieve organisaties. 

 

De laatste jaren hebben in het teken gestaan van meer internationale georiënteerde projecten op het snijvlak van Finance en Supply Chain waarbij automatisering een grote rol speelde. Het optimaliseren van processen door het toepassen van de juiste automatisering zal de efficiency en informatievoorziening in de onderneming naar een hoger niveau tillen. Op deze manier stelt de onderneming zich in staat om meer te bereiken met dezelfde of zelfs minder menselijk inspanning.

 

Drijfveer

Ik krijg een enorme kick om het bijna onmogelijke, mogelijk te maken. Combineer de juiste mensen met een solide automatisering en je kunt de meest uitdagende projecten in een zeer korte tijd tot een goed einde brengen. 

Het inhoudelijk uitdagen van mijn teamleden om ze zo tot een hoger niveau te tillen, vind ik geweldig. Hun gezamenlijke kennis combineren met mijn overall project overzicht zorgt voor een perfect werkend team. 

 

Algemene ontwikkelingen Nederlandse Markt

 

Steeds meer bedrijven willen een andere invulling geven aan hun personeelsbeleid. Ondernemingen verwisselen hun vaste dienstverband voor korte dienstverband medewerkers, gerichte inhuur en outsourcing van bedrijfsactiviteiten. Dit geldt zeker ook voor de Finance afdelingen. Ik geloof in het steeds verder vervagen van de grenzen tussen het gebruiken van een vaste invulling en flexibele invulling  van mensen op de administratie. Dit heeft veel voordelen voor snel groeiende organisaties, maar ook voor grotere organisaties die te maken hebben met krimp in plaats van groei. In de Nederlandse markt zie je dat Bluefield Finance een interessante sparringpartner is, omdat de producten die zij aanbieden specifiek voor organisaties op maat gemaakt worden.

Bluefield Finance en Start-ups

Nederland heeft al lange tijd een aantrekkelijk klimaat voor start ups. Creativiteit en innovativiteit gecombineerd met de meertalige beroepsbevolking zorgen voor veel nieuwe ontwikkelingen. Veel van deze start ups combineren laatste IT ontwikkelingen zoals; apps voor de smartphones, social media en internet, met de zo bekende Nederlandse handelsgeest.  In tegenstelling tot bestaande gevestigde bedrijven waar een bestaande IT structuur vaak als uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen wordt gebruikt, is er binnen de start ups veel flexibiliteit om de meest recente IT ontwikkelingen te gebruiken. Het durven veranderen van koers is het grootste verschil tussen de beide.

 

De focus van elke onderneming dient gericht te zijn op nieuwe en bestaande klanten. Je ziet bij de sterk groeiende start ups dat deze volledig gefocust zijn op de groei van hun onderneming. De ondersteunde activiteiten als Finance en HRM worden tijdens deze fase veelal gezien als een wettelijke noodzaak en belemmering. Dit terwijl een goed inzicht in de financiële stand van zaken, zoals bijvoorbeeld cash flow en managementinformatie helpen de onderneming de juiste koers te bepalen. Ik zie het graag als een navigatiesysteem voor ondernemers.

 

TravelBird is een prachtig voorbeeld van een succesvolle hard groeiende start up. Hierbij is, mede door de enorme groei en internationale expansie, de administratieve organisatie niet in hetzelfde tempo ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Bluefield Finance heeft het in zeer korte tijd mogelijk gemaakt om een up-to-date inzicht te geven in de financiële stand van zaken.

Dit inzicht stelde de organisatie in staat om de noodzakelijke aansluiting te vinden bij de branchevereniging en relevante informatie te verstrekken aan mogelijke investeerders. Het is interessant om te constateren dat tijdens deze intensieve periode er een hechte band is ontstaan tussen Bluefield Finance en TravelBird en dit geleid heeft tot verdere samenwerking.

 

Frans en Bluefield Finance

Mijn Finance en Supply Chain kennis en de opgedane ervaring van Oracle en SAP implementaties zijn een prima combinatie met de bestaande kennis binnen Bluefield Finance op het gebied van Financial en Business control

 

 

Mijn focus binnen Bluefield Finance ligt op de optimalisatie van de financiële disciplines bij onze klanten, zodat toegevoegde waarde ontstaat uit één van de belangrijkste ondersteunende processen.


Dit komt voornamelijk voor bij: sterke groei, voorbereiding op beursgang, verkoop, winstoptimalisatie of reorganisaties. Om deze veranderingstrajecten mogelijk te maken hebben organisaties inzichtelijke administratieve afdelingen nodig. Vaak ontbreekt een juiste invulling hiervan wat leidt tot beperkt inzicht waardoor het risico bestaat dat het doel niet of niet volledig wordt bereikt. Een juiste inrichting van de financiële- administratieve processen is dus noodzakelijk.

 

 

 

De brede kennis en kunde binnen Bluefield Finance maakt ons uniek en dus de ideale gesprekspartner voor deze ondernemingen. 


Wat we doen

bluefield finance downloads
bluefield finance vraag het onze consultant
bluefield finance over ons