order to cash cycle

Order to Cash Tips

De acht stappen van de order to cash cycle met de bijhorende tips om ze optimaal in te richten!

Order to Cash Cycle

1. Order Management

Order Management

Bestaat het administratieve proces van bestellingen tot en met het beheren van de afnemers en leveranciers. Het gaat over het bijhouden van de inventaris, het beheer van betalingen, het krijgen van informatie over voortgang van de bestelling, en ga zo maar door. Voordelen van goed order management zijn het vergroten van zichtbaarheid op de verkopen, het opbouwen van relaties met afnemers en het efficiënter inrichten van het order proces.

 

Order management bevat een groot aantal verwante activiteiten die allemaal samen moeten komen om het order management proces vlot te laten verlopen.

 

Enkele belangrijke fundamenten onder succesvol order management zijn het optimaal gebruiken van standaardisatie en automatisering.

2. Credit Management

Credit Management

Het proces waarin bepaald wordt of aan de klant geleverd kan en mag worden en op welke manier. Hoe meer bekend is over de situatie van de klant hoe groter de zekerheid van betalingen. Het verzekeren van de betaling of factoring is een van de mogelijkheden om dit risico te dekken, maar ook vooruitbetaling op de levering verhoogt de betalingszekerheid.

 

Een goede afweging tussen het afdekken van risico’s van ondernemerschap en een gezonde cashflow is een belangrijke pijler van credit management.

3. Order Fulfillment

Order Fulfillment

De term order fulfilment (orderverwerking) verwijst naar alles dat een bedrijf doet tussen het ontvangen van een bestelling van een klant en afleveren van het product in de handen van de klant. Orderverwerkingsprocessen lopen sterk uiteen.

Hoewel elke branche anders functioneert, blijft één ding constant: hoe sneller een bestelling kan worden afgeleverd, hoe gelukkiger de klant gaat worden (ervan uitgaande dat de kwaliteit van de producten bij aankomst geen probleem is).

 

Steeds meer bedrijven besteden hun orderverwerkingstaken uit met als doel om leveringen te versnellen en de kwaliteit te verhogen. 

4. Shipping and Transportation

Shipping and Transportation

Het fysieke proces van vervoer over land, lucht en zee en de uiteindelijke levering aan de klant. Is een van de meest belangrijke onderdelen van het gehele proces. De juistheid en tijdigheid van afleveren is een van de graadmeters van klanttevredenheid. Dit proces wordt meestal uitbesteed waardoor afhankelijkheid groter wordt.

 

Maximale klanttevredenheid behalen door goede afspraken te maken met vervoerders. Leveringstijden dienen zo exact mogelijk te zijn.

5. Invoicing

Invoicing

Het gehele proces van het verzamelen van de data van klant, levering en afspraken. Het creëren van een fysieke of digitale factuur en het delen van de factuur met de klant.

 

Kwaliteit van data en betrouwbaarheid van de processen zijn key voor een snelle en goede afhandeling. Hoe hoger de kwaliteit van de factuur hoe eerder de klant zijn afspraken omtrent betaling nakomt.

6. Accounts Receivable

Accounts Receivable

Ontvangst van betalingen op openstaande nota’s verwerken. Door het automatisch matchen van ontvangsten bij de bank en openstaande posten in het financiële systeem vindt reconciliatie plaats.  

 

Door het volledig automatiseren van matching en verwerking wordt het proces geoptimaliseerd.

7. Collection

Collection

Openstaande posten die niet tijdig voldaan zijn moeten zo snel mogelijk geïncasseerd worden. Op basis van een gestandaardiseerd dunning proces, worden klanten benaderd en logische stappen gezet. Op basis van ouderdom en risico vindt er escalatie plaats.

 

Door standaardisatie en verdere automatisering wordt het innen van uitstaande gelden geoptimaliseerd.

8. Reporting

Reporting

Het rapporteren over onderdelen van de order to cash cycle is belangrijk voor het normeren van de stappen. Door een goed rapportage framework op te stellen ontstaat inzicht en stuurinformatie.

 

Informatie wordt echt stuurinformatie als er een lerend en voorspellend vermogen aanwezig is.

Is uw finance & control een volwaardig business partner? Maak het self-assessment!

Om u te ondersteunen hebben wij een ‘Do it yourself Quickscan’ ontwikkeld. Met deze quickscan maakt u inzichtelijk of de basis op orde is van uw finance & control organisatie. Waar liggen de risico’s en waar liggen de kansen? In het onderzoek komen vier kernpijlers aan bod met daaronder vier vragen die u kunt beoordelen van één (onvoldoende) tot vijf (uitstekend). Na het insturen van de testresultaten ontvangt u een one-page rapportage met bijbehorende tips.

doe de quickscan

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan gerust een afspraak met één van onze consultants. We delen graag onze expertise onder genot van een bakje koffie.


Wat we doen

download brochure
vraag het een consultant
over ons bluefield