Wilt u uitblinken in het Record to Report proces?

Record to report

Record to Report (R2R) is belangrijker dan ooit te voren. Veel organisaties focussen zich op dashboards en stakeholders eisen steeds frequenter actuele en betrouwbare rapportages om te sturen. Wanneer wordt data stuurinformatie? Is het betrouwbaar? En zo niet, hoe vergroot je data integriteit? Wij komen in ons werk uiteenlopende casussen tegen over dit proces. Wat kunnen wij leren van de best-practices?

 

lees ook onze whitepapers

Wat is Record to Report?

Onder Record to Report verstaan we het proces dat gaat over het verzamelen, verwerken en leveren van relevante en betrouwbare managementinformatie. Het maakt inzichtelijk hoe de organisatie op strategisch, financieel en operationeel vlak presteert. Voor stakeholders wordt inzichtelijk hoe de organisatie presteert en of deze voldoet aan de verwachtingen.

 

Het moeiteloos opleveren van betrouwbare financiële gegevens is van levensbelang in een competitieve en snel veranderende wereld. Hoe passen we ons aan wijzigingen in de markt aan en hoe krijgen of behouden we onze leidende positie om de markt vorm te geven? Hieronder een paar best-practices die u kunt meenemen bij het opbouwen van een robuust en betrouwbaar R2R proces.

 

General Accounting

General Accounting

De ruggengraat van alle finance processen is General Accounting aangezien in dit proces de primaire registratie van de basisinformatie wordt geborgd. Het zorgvuldig registreren is een cruciale voorwaarde voor het opleveren van accurate, betrouwbare, consistente en tijdige stuurinformatie. Een succesvolle R2R cycle wordt gekenmerkt door:

 • Standaardisatie van definities;
 • Eenduidige beslissings- en goedkeuringsrechten;
 • Heldere functiescheidingen per accountverantwoordelijke;
 • Voldoende checks & balances. 
Account Reconciliation

Account Reconciliation 

Een belangrijk onderdeel binnen de R2R cycle is een efficiënt en effectief ingericht Account Reconciliation proces. Dit bespaart tijd, vermindert fouten en verhoogt de data integriteit van uw organisatie. Bij best-practice organisaties is het volgende uitstekend geregeld:

 • Waar mogelijk een geautomatiseerd proces;
 • Voldoende (pro-active) controls geïmplementeerd;
 • Real-time monitoring in combinatie met exception reporting;
 • Een plan voor het continu verbeteren. 
Mounth end closing proces

Month-end closing proces

Dit proces kan enorm complex zijn, maar met een aantal basis oplossingen kunt u dit proces verbeteren en streven naar de best-practice:

 • Werk met één ERP systeem;
 • Breng helder de processen in kaart met een duidelijke begin- én eindverantwoordelijke;
 • Beheer een jaarlijkse closing kalender met daarin alle stakeholder rapportages opgenomen;
 • Communiceer de closing kalender tijdig naar alle betrokkenen.
fixed asset management

Fixed Asset Management.

Voor kapitaalintensieve organisaties geldt verder nog dat de materiële vaste activa specifieke aandacht verdient:  

 • Definieer een helder capex proces inclusief autorisaties en eenduidige afschrijvingsperiodes;
 • Maak gebruik van een vaste activa module en sluit deze maandelijks aan op het grootboek;
 • Identificeer alle activa items met een barcode;
 • Wees bewust van waarderingsverschillen tussen commerciële jaarrekening en fiscale aangiften en verwerk de impact tijdig;
 • Voer regelmatige fysieke aanwezigheidscontroles uit, bij voorkeur met behulp van barcode scanners. 

Is uw finance & control een volwaardig business partner? Maak het self-assessment!

Om u te ondersteunen hebben wij een ‘Do it yourself Quickscan’ ontwikkeld. Met deze quickscan maakt u inzichtelijk of de basis op orde is van uw finance & control organisatie. Waar liggen de risico’s en waar liggen de kansen? In het onderzoek komen vier kernpijlers aan bod met daaronder vier vragen die u kunt beoordelen van één (onvoldoende) tot vijf (uitstekend). Na het insturen van de testresultaten ontvangt u een one-page rapportage met bijbehorende tips.

doe de quickscan

Wilt u met de organisatie uitblinken in dit proces? Maak dan gerust een afspraak met één van onze consultants. We delen graag onze expertise onder genot van een bakje koffie.

 


Wat we doen

download brochure
vraag het een consultant
over ons bluefield