sinterklaas kapoentje

sinterklaas wishlist CFO

Optimaal resultaat door Business Control? Wilt u betrouwbare en consistente managementinformatie, toegespitst op alle gewenste niveaus van de organisatie?

 

Hoe wordt data relevante stuurinformatie?

Het behalen van de bedrijfsdoelstellingen bepaalt of een organisatie succesvol is. Voor het management is het cruciaal om in control te zijn, richting te kunnen bepalen en bij te sturen waar nodig. Het behalen van de geprognotiseerde verwachtingen bepaalt uiteindelijk of een onderneming groeit, floreert of zelfs overpresteert. Hierbij gelden voor elke organisatie dezelfde uitdagingen: hoe gaan de doelstellingen bereikt worden? Welke beslissingen horen daarbij? Aan welke knoppen kan er gedraaid worden? Deze uitdagingen gelden niet alleen op directieniveau, maar zijn van toepassing op de gehele organisatie. Om zeker te zijn dat stuurinformatie aan de basis staat van beslissingen is het Financial Control Framework ontwikkeld.

 

basis op orde stuurinformatie

Basis op orde

Voorwaarde voor betrouwbare stuurinformatie is de fundering waarop deze is gebaseerd. Het tijdig en adequaat kunnen sturen wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van het inzicht in de organisatie. Met andere woorden: de basis moet op orde zijn. Het model geeft grafisch het iteratieve proces samengevat weer van hoe een goede inrichting van de financial control functie leidt tot een betrouwbare registratie.

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op. Wij komen graag persoonlijk en geheel vrijblijvend langs om u verder te informeren over onze expertise en ervaring op het gebied van het Financial Control Framework.


Wat we doen