Welke veranderingen in uw werkkapitaal zijn te verwachten?

Werkkapitaal cash conversion cycle bluefield finance

Als we de debiteuren op tijd innen en de leveranciers iets later betalen, wat gebeurt er dan? Zijn de voorraden te hoog of hebben we dit nodig? Hoe deden we dat vorig jaar? Hoe hebben we ons werkkapitaal gefinancierd?

 

Is er voldoende en snel inzicht in verandering? Door structureel gebruik te maken van een cashflow forecast voor de korte termijn (13 weken) en voor de langere termijn (12 maanden) kan het werkkapitaal van de organisatie optimaal gebruikt worden. Beheersing van de cash conversie cyclus betekent een verkleining op verrassingen en vergroot de mogelijkheid op controle.

 

Werkkapitaal cyclus & Cash conversie cyclus

 

Een beproefde methodiek om goed inzicht te krijgen in de (toekomstige) bewegingen van het werkkapitaal is de Working Capital Cycle. Door het optimaal afstemmen van de processen Order to Cash(debiteuren), Forecast to Fulfilment (voorraden) en Procure to Pay (crediteuren) wordt meetbaar hoe de organisatie met het werkkapitaal omgaat. Een combinatie van KPI’s, short term cashflow (STCF) en de cash conversie ratio’s maakt de kwaliteit van het werkkapitaal inzichtelijk. 

 

 

De totale cyclus bestaat uit de volgende elementen:

 

Crediteuren

Het procure to pay proces is het gehele procuratieproces vanaf aankoop tot en met het betalen van de leverancier. De kwaliteit van het proces is onder andere meetbaar door de “day payables outstanding” (DPO) te berekenen en dit te vergelijken met andere periodes of branchegenoten. De DPO geeft aan hoe actief de onderneming de betalingsfaciliteiten die haar leveranciers toestaan gebruikt.  

 

Voorraden 

De omloopsnelheid van de voorraden wordt berekend door de DIO “days inventories outstanding”. Deze uitkomst geeft het werkkapitaalbeslag weer. Door de focus op het operationele en voorraad proces te houden (forecast to fulfilment) kan er worden gestuurd op een lage ratio.

 

Debiteuren

Het meest gebruikte ratio voor debiteuren is de “day sales outstanding” DSO en geeft aan hoe de organisatie omgaat met de betaaltermijnen van de klanten. Wenselijk is een zo laag mogelijke DSO zodat het werkkapitaalbeslag zo kort mogelijk wordt gehouden. Een goede inrichting van het order to cash proces stuurt op een lage DSO en een optimale relatie met de klant.

 

Cashflow

De cashflow wordt gezien als een uitkomst, maar door het structureel inrichten van de belangrijkste processen en gebruik te maken van de juiste KPI’s is inzichtelijkheid en bijsturen mogelijk. Het doorrekenen van alle processen gebeurt in de cashflow prognose.

 

Voor de benodigdheden op korte termijn is het gebruik van een korte termijn (13weken) planning een must. Voor de langere termijn wordt gebruik gemaakt van een maandplanning voor de komende 12 maanden. Het intensief gebruik maken van een cashflow planning is een middel om de stuurbaarheid van de organisatie te vergroten, om verrassingen te kunnen voorkomen en investeringen te kunnen uitvoeren. Door het integreren van de noodzakelijke werkzaamheden in de operatie ontstaat toegevoegde waarde. 

 

Wilt u weten wat het optimaliseren van het werkkapitaal en de cash conversie cyclus kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op. We komen graag persoonlijk en geheel vrijblijvend langs om u verder te informeren over onze expertise en ervaring op het gebied van werkkapitaal optimalisatie.


Wat we doen

bluefield finance downloads
bluefield finance vraag het onze consultant
bluefield finance over ons