blockchain technologie, hype of toekomst?

business control canvas

Een recent fenomeen in de financiële markten is de opkomst van de digitale munten beter bekend als cryptomunten. De populairste van deze munten is de door controversie omgeven Bitcoin. De Bitcoin is een potentiële alternatieve munt met verschillende voordelen zoals lage kosten, een gecontroleerd en bekend algoritme dat de creatie van de munt reguleert en transparantie voor alle transacties (Kristoufek, 2015). Maar hoe alles werkt dit nu precies?

 

Wat is een blockchain?

Een blockchain is een gedistribueerde database of grootboek waarin alle gebeurtenissen of transacties die worden uitgevoerd tussen deelnemende partijen worden genoteerd. Elke transactie binnen de database wordt geverifieerd met een consensus van de meerderheid van de deelnemende partijen. Informatie die het systeem aangeleverd krijgt kan nooit worden gewist. Dit betekent dat de blockchain verifieerbare data heeft van elke transactie die ooit binnen het systeem is gemaakt. Het meest bekende voorbeeld van een product dat blockchain technologie gebruikt is de Bitcoin (Crossby et al,2016).

De Bitcoin gebruikt een online peer-to-peer netwerk dat voor iedereen toegankelijk is die een applicatie installeert en zichzelf verbindt met het netwerk. In plaats van een rekening bij een bank is er een Bitcoin-adres dat bestaat uit "openbare"  en "privé" sleutels (Kristoufek, 2015). Deze Keys gelden als crypto-grafisch bewijs dat de twee bereidwillige partijen een transactie uitvoeren. Traditioneel wordt dit door financiële instellingen gedaan waardoor de transacties kosten bij crypto-munten vele malen lager liggen (Crossby et al,2016). Bij iedere transactie worden alle eerdere transacties van de munt gecontroleerd via het centrale netwerk voordat de nieuwe transactie wordt voltooid (Kristoufek, 2015). In figuur 1 van Barski et al, (2016) is het proces zichtbaar van een betaling met Bitcoins waarbij de blockchain zichtbaar is.

 

Crypto bubbel?

In de korte levensduur van de munt is er een groeiende hype voor de munt die de waardegroei sterk beïnvloed heeft. Binnen deze groei is het lastig om te bepalen wat er nu precies voor gezorgd heeft dat de munt zo sterk in waarde gegroeid is. Dat de waarde van de munt sterk bepaald wordt door de gebruikers en niet door een centrale autoriteit steunt het idee dat enkel sociale factoren de groei van de munt te werk stellen. De groeiende populariteit van de Bitcoin leidt tot hogere zoekvolumes, wat vervolgens weer leidt tot verhoogde sociale media-activiteiten over de Bitcoin.  Deze stijging in interesse leidt tot meer aankopen van Bitcoins door individuele gebruikers, waardoor de prijzen weer omhoog gaan, wat ook weer leidt tot hogere zoekvolumes. Dit werkt als een zelfversterkend proces. (Garcia et al, 2014).

Het succes van de Bitcoin heeft ook geleid tot waardestijgingen voor andere digitale munten. Het succes van een munt wordt mede bepaald door het aantal transacties waarin de munt gebruikt wordt en geldt dus als een soort van populariteit meter. Het gebruik van de Bitcoin is een interessant topic bij vele financiële blogs en mainstream media, echter hier ligt de focus nog steeds vooral op de veiligheid, technische en juridische aspecten van de munt en niet op de economische en financiële aspecten (Kristoufek, 2015). De Bitcoin is niet beter dan andere digitale munten en zal in de toekomst waarschijnlijk vervangen worden door een concurrerende munt. De Bitcoin is de munt die de meeste aandacht krijgt en zichzelf zo boven de andere digitale munten weet te plaatsen (Bornholdt & Sneppen, 2014).

Deze argumenten suggereren dat de groeiende aandacht leidt tot hogere waardes maar dat er tegelijkertijd ook een afname is van het besef van hoe de waarde van de munt opgebouwd is. Dit is nog enkel bekend bij een klein groepje binnen alle kopers en gebruikers. Bubbels ontstaan wanneer bedrijven, investeerders en overheden vergeten hoe producten, waarin geïnvesteerd wordt, waarde creëren en de hoe de waarde van de producten moet worden gemeten (Koller et al, 2010).  Of de Bitcoin een bubbel is zal na verloop van tijd blijken. 

 

Toekomst voor Blockchain technologie?

Blockchain technologie is zelf echter niet controversieel en wordt met succes op steeds meer financiële en niet-financiële elementen toegepast.  Blockchain technologie loopt natuurlijk ook tegen enkele problemen aan. Een probleem is dat het lastig is om het gedrag van mensen snel te veranderen. Het zal dus even duren voordat klanten en grote bedrijven zoals Mastercard en Visa de Bitcoin zien als een “normaal” betaal middel. De groei van het gebruik van blockchain kan een limiterend effect hebben op de snelheid waarmee de sleutels van de gebruikers gecontroleerd kunnen worden. Een ander probleem is dat de kracht van blockchain is dat het wiskundig nog niet mogelijk is om de formules van de Bitcoin te verslaan. In de toekomst zal het misschien wel mogelijk zijn voor computers om de Bitcoin te kraken. En tegenargument is echter dat ook de computers die de sleutels maken sterker worden waardoor Bitcoin niet te kraken blijft. Op dit moment is de interesse in blockchain zo groot dat zelfs grote financiële instellingen zoals Visa, Mastercard, Banken en NASDAQ, investeren in het zoeken naar nieuwe blockchain toepassingen in hun huidige en nieuwe bedrijfsmodellen (Crossby et al, 2016). Dit alles geeft aan dat er zeker toekomst is voor blockchain technologie zelfs als de Bitcoin een minder groot succes blijkt te zijn dan de hype nu doet vermoeden.

“Verwacht u dat blockchain technologie van invloed gaat zijn op uw Financiële Afdeling? Spreek er met ons over door!”

 

Literatuurlijst:

Barski, Conrad, and Chris Wilmer. “The Blockchain Lottery: How Miners Are Rewarded - CoinDesk.” CoinDesk RSS. CoinDesk, 23 Nov. 2014. Web. 03 May 2016.

Bornholdt, S., & Sneppen, K. (2014). Do Bitcoins make the world go round? On the dynamics of competing crypto-currencies. arXiv preprint arXiv:1403.6378.

Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain technology: Beyond bitcoin. Applied Innovation, 2, 6-10.

Garcia, D., Tessone, C. J., Mavrodiev, P., & Perony, N. (2014). The digital traces of bubbles: feedback cycles between socio-economic signals in the Bitcoin economy. Journal of the Royal Society Interface, 11(99), 20140623.

Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2010). Valuation: measuring and managing the value of companies (Vol. 499). john Wiley and sons.

Kristoufek, L. (2015). What are the main drivers of the Bitcoin price? Evidence from wavelet coherence analysis. PloS one, 10(4), e0123923.


Wat we doen