Planning & control cyclus

business control canvas

Het begin van het jaar: de winter is in volle gang, geen bladeren meer aan de bomen en de dagen zijn kort. Veel mensen gebruiken deze periode om terug te blikken en om vooruit te kijken naar het komende jaar.

 

Voor de financiële discipline is dit een belangrijke periode. De organisatiedoelstellingen zijn vertaald in concrete toekomstplannen en de vergelijking van het budget met de gerealiseerde resultaten kan plaatsvinden. De jaarrekening is opgesteld en de accountantscontrole zal spoedig beginnen. 

 

Zowel het opstellen van een accuraat budget als het afronden van het huidige jaar zijn een eindexamen voor de finance en control discipline. Het vooruitkijken hoe de bedrijfsdoelstellingen behaald gaan worden kan alleen worden gedaan als alle jaarplannen “SMART” zijn geformuleerd, de consolidatie “bottom-up” is opgebouwd en de informatievoorziening tijdig, juist en volledig is.

 

Dit betekent dat de planning & control cyclus van de organisatie van uitzonderlijk hoog niveau dient te zijn.

Activeer je boostWat we doen