Implementeren accounting manual en optimaliseren AO/IB

Implementeren accounting manual en optimaliseren ao/ib

Organisatie

Een snel groeiende private equity gefinancierde organisatie binnen de “Cure and Care” sector met meer dan 6.000 medewerkers en € 200 miljoen omzet.

Probleemstelling Aanpak

Probleemstelling

Na integratie van diverse administraties binnen het Shared Service Center is de kwaliteit te beperkt en dient verdere professionalisering en een efficiency plaats te vinden. Binnen vier maanden dient het SSC marktconform te opereren, waarbij kwaliteit de belangrijkste drijfveer is. 

 

Aanpak

Het project is opgedeeld in drie fases: inventariseren, implementeren, integreren. Met behulp van Bluefield krijgt het SSC een volledig afgestemd Service Level agreement, Living accounting manual en wordt er stuurinformatie op periodieke basis verstrekt en onderbouwd.

Implementeren accounting manual en optimaliseren AO/IB Resultaat

Resultaat

  • Binnen de gestelde tijdslijnen zijn alle fases van het project doorlopen. Alle milestones en deliverables zijn naar wens van de directie behaald;
  • De processen binnen het SSC zijn volledig uitgewerkt en waar nodig zijn (geautomatiseerde) controls toegevoegd;
  • Maandelijks wordt de service kwaliteit met het management besproken en wordt de Service Level agreement doorgenomen;
  • Een uitgebreid control framework zorgt ervoor dat er gesteund kan worden op de processen;
  • De kwaliteit van de boekhouding is structureel verbeterd en er wordt gewerkt met eenduidige definities, waarbij het accounting manual leidend is voor de organisatie;
  • De structurele besparing van het aantal Fte’s is > 10.

Over ons
Vraag het een consultant
Het team