Inrichten shared service center

Inrichten shared service center

Organisatie

Een snel groeiende private equity gefinancierde organisatie binnen de “Cure and Care” sector met meer dan 6.000 medewerkers en € 200 miljoen omzet.

Inrichten shared service center probleemstelling aanpak

Probleemstelling

Door meerdere overnames binnen enkele maanden is een gesegmenteerde organisatie ontstaan. Het management wil dat er gewerkt wordt via een standaard accounting manual en met afgestemde definities. Het aantal administraties dient te worden teruggebracht van tien naar een. Binnen een tijdsbestek van zes maanden dient het nieuwe Shared Service Center (SSC) actief te zijn, waarbij de kosten structureel lager zijn en de kwaliteit structureel hoger.

 

Aanpak

Op basis van de uitkomst van de specifieke Bluefield Quickscan is gekozen om de achterstanden weg te werken, administraties op te schonen en gefaseerd binnen het SSC te integreren. Aanvankelijk zal het SSC de processen in de huidige vorm overnemen en na aangetoonde stabiliteit in de consolidatiefase verder optimaliseren en integreren.

Inrichten shared service center resultaat

Resultaat

  • Binnen de gestelde tijdslijnen zijn alle administraties volledig opgeschoond en geïntegreerd binnen het SSC;
  • De kwaliteit van de boekhouding is structureel verbeterd, waardoor de jaarafsluiting binnen twee maanden gerealiseerd wordt;
  • Structurele besparing van het aantal Fte’s.

Over ons
Vraag het een cunsultant
Het team