Management en financial accounting

Business control en Financial accounting

Organisatie

Een onderdeel van een Amerikaanse private equity organisatie die vanuit Nederland de Beneluxmarkt bedient op het gebied van entertainment.

Management en financial accounting Probleemstelling Aanpak

Probleemstelling

Het management van de organisatie heeft  een strategisch plan 2015-2016 opgesteld gericht op groei, innovatie en kwaliteit. Het is een ambitieus plan, goedgekeurd door de moederorganisatie, waarbij de rol van de interne organisatie essentieel is. De focus komt steeds meer te liggen op informatievoorziening en analyse ten behoeve van de ondersteuning van het primaire proces. Om invulling te kunnen geven aan het strategische plan dient de administratieve organisatie verder te professionaliseren, waarbij toegevoegde waarde, stuurinformatie en “facts behind figures” analyse centraal staan.

 

Aanpak

Op basis van de Bluefield Quickscan is gekozen om de bestaande accountingorganisatie gericht op registerende onder te verdelen in accounting, financial accounting en management accounting. Bij de herinrichting is het ondersteunende karakter van de financiële processen optimaal uitgewerkt en in te vullen met bestaande medewerkers. Doordat er gekozen is om de Bluebook-methodiek te hanteren ontstaat een synergie tussen accounting, managementaccounting en externe verslaggeving en wordt toegevoegde waarde vanuit finance bereikt.

Management en financial accounting Resultaat

Resultaat

  • Een professionele planning & control cyclus, waarbij de dataintegriteit van de financiële en business informatie gewaarborgd is; 
  • Stuurinformatie is op wekelijkse basis beschikbaar in een vastgesteld en afgestemd format;
  • Afstemming in resultaten met management en moederorganisatie;
  • Structurele besparing in personeelskosten.

Over ons
Vraag het een consultant
Het team