Optimaliseren van order to cash

Optimaliseren van Order to cash

Organisatie

Een prominente Nederlandse organisatie op het gebied van zorg en opvang met meer dan 5.000 medewerkers en een omzet > € 150 miljoen.

Optimaliseren van order to cash Probleemstelling Aanpak

Probleemstelling

De afgelopen jaren staan de resultaten binnen de “cure and care” onder druk. Mede hierdoor is het noodzakelijk om krachten te bundelen om een nog sterkere organisatie te zijn met meer slagkracht en een hoge mate van efficiency. De organisatie heeft de afgelopen maanden verschillende labels geïntegreerd en de processen “als..is” geïmplementeerd. Het verzoek vanuit het management is om het belangrijkste proces Order tot cash te professionaliseren en te optimaliseren.

 

Aanpak

Op basis van de Bluefield Quickscan is gekozen om de huidige IST situatie volledig in kaart te brengen door middel van procesplaten en swimminglanes. Op basis van de strategische doelen zijn in nauwe samenwerking met het (middel) management de gewenste SOLL situatie uitgewerkt, (Key) controls gedefinieerd en rapportages opgesteld.

Optimaliseren van order to cash Resultaat

Resultaat

  • Integratie van een professionele order to cash afdeling binnen de organisatie;
  • Periodieke stuurinformatie vooraf vastgesteld en afgestemd;
  • Structurele daling van uitstaande debiteuren;
  • Structurele daling van Day sales outstanding;
  • Structurele besparing van meerdere Fte’s.

Over ons
Vraag het een consultant
Het team