Planning en Control

Planning en control

Inrichten planning & control organisatie

Een snel groeiende internet organisatie met 500 medewerkers met een omzet van > € 100 miljoen.

 

Planning en Control Probleemstelling Aanpak

Probleemstelling

De afgelopen jaren heeft de organisatie een enorme groei doorgemaakt en is zij in staat geweest om de exponentiële groei aan de commerciële kant uitstekend te beheersen. De dienstverlening is van een hoog niveau, waarbij de klanttevredenheid voorop staat. Om aan de eisen van de branche te kunnen voldoen moet er, onder hoge tijdsdruk, een goedgekeurde jaarrekening van de afgelopen twee jaar worden opgeleverd. Tevens wil de organisatie een efficiënte accounting afdeling en een professionele planning en control-cyclus.

 

Aanpak

Op basis van de Quickscan van Bluefield is gekozen om de ondersteunende (financiële) processen met terugwerkende kracht vanaf 2012 structureel in te richten conform de huidige verwachtingen en eisen. Hierdoor wordt een professionele financiële organisatie ingericht, die in staat is om de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de financiële processen te waarborgen.

Doordat er gekozen is om de Bluebook-methodiek te hanteren ontstaat een synergie tussen accounting, management accounting en externe verslaggeving. Op deze manier wordt toegevoegde waarde vanuit finance bereikt.

Planning en Control Resultaat

Resultaat

  • In nauwe samenwerking met de controlerend accountant zijn binnen de gestelde tijdslijnen de gewenste externe verslagen opgesteld.
  • De accounting afdeling is volledig ingericht op basis van de processen order to cash, procure to pay en record to report.
  • Management accounting is in staat om binnen vijf werkdagen te rapporteren aan het management en overige stakeholders.
  • De basis is gelegd voor het inrichten van de planning & control-cyclus.

Activeer je boost!

Geef je planning & control cyclus binnen twee weken een extra impuls.

Planning en control cyclus

 

Voor de financiële discipline is dit een belangrijke periode. De organisatiedoelstellingen zijn vertaald in concrete toekomstplannen en de vergelijking van het budget met de gerealiseerde resultaten kan plaatsvinden. De jaarrekening is opgesteld en de accountantscontrole zal spoedig beginnen. Lees verder


Over ons
Vraag het een consultant
Het team