QuickScan

Bluefield’s QuickScan

Wat is de kwaliteit van informatievoorziening binnen uw organisatie?

Is rapporteren veel handmatig werk?

Zijn de rapportages afgestemd op het behalen van de strategie?

Heeft Business Control een prominente rol in uw organisatie?

Is vooruitkijken een standaard onderdeel van rapportages?

Zomaar een aantal eenvoudige vragen die cruciaal zijn voor de stuurbaarheid van elke bedrijf.

 

Bluefield ondersteunt organisaties met het structureel verbeteren van de informatievoorziening door het samenspel van processen, mensen, systemen en rapportages optimaal in te richten. Hierdoor worden organisaties daadkrachtiger, behendiger en succesvoller.

Wilt u weten of uw organisatie nog op het juiste spoor zit of gaat u grote veranderingen doorvoeren? Een QuickScan van Bluefield maakt uw huidige situatie in korte tijd (2-3 weken) inzichtelijk en definieert knelpunten en verbetermogelijkheden in bedrijfsprocessen. Hierbij richten we ons niet alleen op de efficiëntie van de huidige processen maar onderzoeken we ook of ze in lijn zijn met de (toekomstige) strategische doelstellingen van de organisatie. Omdat wij een neutrale blik hebben en input uit de organisatie gebruiken is een QuickScan vaak de eerste stap om mensen mee te krijgen wanneer u van plan bent grote veranderingen in een organisatie door te voeren.

 

Bluefield’s Aanpak

In samenwerking met alle belangrijke stakeholders ontwikkelen we een visie waarin we de bedrijfsprocessen naar een hoger niveau tillen en toekomstbestendig maken. Hierbij leveren wij een concreet plan waarin stap voor stap staat beschreven hoe het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie te overbruggen is. Hierbij baseren we ons op aanwezige werkinstructies & data, onze kennis & ervaring, en interviews met zowel werknemers als managers.

 

Een QuickScan kan worden toegepast op een organisatie als geheel en een goed inzicht geven in de kansen en uitdagingen van de organisatie. Bluefield heeft daarnaast de kennis en ervaring in huis voor specialistische QuickScans die een bepaald proces of onderdeel van uw organisatie omvatten.  Een aantal voorbeelden van specialistische QuickScans zijn:

  • Ter voorbereiding op de implementatie van Business Control en Business Analytics
  • Bedrijfsproces en IT-landschap analyse ten behoeve van een ERP-implementatie
  • Herontwerpen van end- to – end processen
  • Analyse van het order-to-cash proces en het verkorten van het factureringsproces

 

Resultaat

Een QuickScan rapport presenteert de bevindingen en adviezen op een gebruiksvriendelijke manier en maakt hierbij ook gebruik van veel visualisaties die de huidige situatie in een oogopslag duidelijk maken. Daarnaast krijgt u een duidelijk overzicht van de stappen die u kunt nemen om uw bedrijfsproces te optimaliseren. Na het opleveren van een QuickScan rapport kan Bluefield u ook assisteren bij het implementeren van de geadviseerde veranderingen.

 

Meer weten over de QuickScan en hoe het uw organisatie verder kan helpen? Klik hier om direct contact met ons op te nemen.