quickscan

Een quickscan is een veelgebruikte methode om resultaten objectief te kunnen meten. Een quickscan is vergelijkbaar met ieder ander project dat uit meerdere fases bestaat (inventarisatie, uitvoering en borging), waarin de quickscan gelijk staat aan het inventarisatie gedeelte op organisatie niveau. Bij een quickscan is het zoals bij elk omvangrijk project van belang dat de huidige situatie wordt geanalyseerd en gekwantificeerd. 

quickscan brochure bluefield finance

Brochure

Wilt u weten of uw organisatie nog op het juiste spoor zit? Staat u op het punt een grote strategische verandering door te voeren? Gaat de organisatie verder professionaliseren, efficiencyslagen maken of structurele kosten besparingen realiseren.


quickscan whitepaper bluefield finance

Whitepaper

Een quickscan is een beperkt onderzoek binnen een organisatie of van een bepaald product. Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd. 


quickscan case study bluefield finance

Case - Quickscan

Op basis van de Bluefield Finance Quickscan is gekozen om de ondersteunende (financiële) processen met terugwerkende kracht vanaf 2012 conform de huidige verwachting en eisen structureel in te richten.


Aan de slag

over ons bluefield finance
vraag het een consultant bluefield finance
het team bluefield finance


wijnvoordeel pooling partners bernhoven walraven insided BVA Makro Concorde wp carey backbase ms amlin snappcar quanza noordwest ziekenhuisgroep alkmaar nbd biblion warner music benelux wellinq skytree plot projects pimm solutions vimpelcom vds liberty global partou TravelBird estro ziggo stryker bam genzyme zinkraamzorg brinks imtech slokker